Memoria spirituala a materiei- Edgar Cayce

 

„Totul este energie”, spunea Edgar Cayce, aşa cum chinezii, cu secole în urmă, spuneau: „Totul e mişcare”.
Dar energia este purtătoare de informaţie, care se transmite, se stochează. Şi poartă în ea memoria. Iar memoria permite gândirea, acţiunea, creaţia… Nu există prezent viu, nici viitor fără memorie.
Şi nu există materie fără această memorie misterioasă pe care o stochează în ea fiecare particulă a lumii vii. Ea este esenţa însăşi a ceea ce Cayce numeşte „forţele creatoare”, iar fizica cuantică, „forţele de interacţiune”. Acestea sunt chiar sursa vieţii.
„Memoria spirituală a materiei” este o conştiinţă vie, acea scânteie de putere infinită din inima materiei şi din fiecare dintre noi.
Atunci, înseamnă că ne este permisă orice speranţă, că toate miracolele sunt posibile! Edgar Cayce explică acest lucru în termeni clari şi răspicaţi, cu optimismul său nedezminţit, uimindu-l pe cititor cu profunda sa clarviziune: memoria este un alt nume al lui Dumnezeu!
Cum să avem acces la arhiva Universului?